Kategorizace disciplíny Vytrvalost ČJF


Jezdci - kvalifikace

Beranová Zuzana

Soutěže jednotilvých stupňů nad 12 km/h

ZLSSTTMČRCEI *CEI **CEI ***CEI ****
7 4 5 1 0 0 2 2 0 0

Přehled aktuálně platných kombinací pro splnění FEI Novice

1.závod do 80 km2.závod do 80 km1.závod nad 80 km2.závod nad 80 km
StupeňDatumStupeňDatumStupeňDatumStupeňDatum
Z: 2018-05-26 Z 2018-07-06 S: 2019-05-11 S 2019-08-09
Z: 2018-05-26 Z: 2019-04-12 S: 2019-05-11 S 2019-08-09
Z 2018-07-06 Z: 2019-04-12 S: 2019-05-11 S 2019-08-09

Celkový počet záznamů: 3

Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.


Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.


Správce: Petr Hladiš, sokolik@sokolik.cz