Kategorizace disciplíny Vytrvalost ČJF


Jezdci - kvalifikace

Koderová (Křtěnská) Barbora

Soutěže jednotilvých stupňů nad 12 km/h

ZLSSTTMČRCEI *CEI **CEI ***CEI ****
7 5 6 1 0 0 2 2 1 0

Přehled aktuálně platných kombinací pro splnění FEI Novice

1.závod do 80 km2.závod do 80 km1.závod nad 80 km2.závod nad 80 km
StupeňDatumStupeňDatumStupeňDatumStupeňDatum
Z 2018-07-06 Z 2019-08-09 S 2017-09-09 S 2018-07-06

Celkový počet záznamů: 1

Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.


Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.


Správce: Petr Hladiš, sokolik@sokolik.cz