Kategorizace disciplíny Vytrvalost ČJF


Jezdci - kvalifikace

zahraniční jezdec

Soutěže jednotilvých stupňů nad 12 km/h

ZLSSTTMČRCEI *CEI **CEI ***CEI ****
0 5 8 0 0 0 11 8 5 0

Přehled aktuálně platných kombinací pro splnění FEI Novice

1.závod do 80 km2.závod do 80 km1.závod nad 80 km2.závod nad 80 km
StupeňDatumStupeňDatumStupeňDatumStupeňDatum
L 2017-09-30 Z: 2018-04-20 S: 2018-04-27 S: 2018-05-26
L 2017-09-30 Z: 2018-04-20 S: 2018-04-27 S: 2018-05-26
L 2017-09-30 Z: 2018-04-20 S: 2018-04-27 S: 2018-05-26
L 2017-09-30 Z: 2018-04-20 S: 2018-04-27 S: 2018-05-26

Celkový počet záznamů: 4

Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.


Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.


Správce: Petr Hladiš, sokolik@sokolik.cz