Kategorizace disciplíny Vytrvalost ČJF


Jezdci - kvalifikace

Řežuchová Eliška

Soutěže jednotilvých stupňů nad 12 km/h

ZLSSTTMČRCEI *CEI **CEI ***CEI ****
4 4 9 2 0 0 0 0 0 0

Přehled aktuálně platných kombinací pro splnění FEI Novice

1.závod do 80 km2.závod do 80 km1.závod nad 80 km2.závod nad 80 km
StupeňDatumStupeňDatumStupeňDatumStupeňDatum
Z: 2018-03-31 Z: 2018-04-27 S 2017-04-01 S 2017-07-29
Z: 2018-03-31 L: 2018-05-12 S 2017-04-01 S 2017-07-29
Z: 2018-03-31 L: 2018-06-02 S 2017-04-01 S 2017-07-29
Z: 2018-03-31 L: 2018-06-16 S 2017-04-01 S 2017-07-29
Z: 2018-04-27 L: 2018-05-12 S 2017-04-01 S 2017-07-29
Z: 2018-04-27 L: 2018-06-02 S 2017-04-01 S 2017-07-29
Z: 2018-04-27 L: 2018-06-16 S 2017-04-01 S 2017-07-29
L: 2018-05-12 L: 2018-06-02 S 2017-04-01 S 2017-07-29
L: 2018-05-12 L: 2018-06-16 S 2017-04-01 S 2017-07-29
L: 2018-06-02 L: 2018-06-16 S 2017-04-01 S 2017-07-29

Celkový počet záznamů: 10

Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.


Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.


Správce: Petr Hladiš, sokolik@sokolik.cz