Kategorizace disciplíny Vytrvalost ČJF


Jezdci - kvalifikace

Zahálková Kristýna

Soutěže jednotilvých stupňů nad 12 km/h

ZLSSTTMČRCEI *CEI **CEI ***CEI ****
15 13 10 1 0 2 3 3 0 1

Přehled aktuálně platných kombinací pro splnění FEI Novice

1.závod do 80 km2.závod do 80 km1.závod nad 80 km2.závod nad 80 km
StupeňDatumStupeňDatumStupeňDatumStupeňDatum
L 2017-04-29 L: 2018-05-12 S 2016-05-28 S 2017-04-01
L 2017-04-29 L: 2018-05-12 S 2017-04-01 S: 2018-09-08
L 2017-04-29 L 2019-03-30 S 2017-04-01 S: 2018-09-08
L: 2018-05-12 L 2019-03-30 S 2017-04-01 S: 2018-09-08

Celkový počet záznamů: 4

Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.


Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.


Správce: Petr Hladiš, sokolik@sokolik.cz