Kategorizace disciplíny Vytrvalost ČJF


Jezdci - kvalifikace

Hofmanová Václava

Soutěže jednotilvých stupňů nad 12 km/h

ZLSSTTMČRCEI *CEI **CEI ***CEI ****
5 3 5 0 0 0 0 0 0 0

Přehled aktuálně platných kombinací pro splnění FEI Novice

1.závod do 80 km2.závod do 80 km1.závod nad 80 km2.závod nad 80 km
StupeňDatumStupeňDatumStupeňDatumStupeňDatum
L 2015-09-26 Z 2016-10-15 S 2015-05-08 S 2015-08-22
L 2015-04-11 Z 2016-10-15 S 2015-05-08 S 2015-08-22

Celkový počet záznamů: 2

Dle pravidel smí sportovec startovat na mezinárodních závodech nejdříve 6 měsíců od první kvalifikační jízdy.


Pozn: Výpis může obsahovat chyby případně nesoulad s aktuálními pravidly a je považován za orientační. Rozhodující jsou skutečně dosažené výsledky porovnané proti aktuálně platným pravidlům.


Správce: Petr Hladiš, sokolik@sokolik.cz